Tuesday, October 18, 2011

Menang dan Kalah, Syura dan Sabar

"..kerana jiwa tidak akan pernah menang
dalam semua kecamuk perang,
kecuali setelah ia menang dalam pertempuran rasa, 
pertarungan akhlak, dan pergelutan manhaj.."

-Syed Quthb, Fii Zilaalil Quran-
Semakin banyak manusia berhimpun, maka akan semakin terlihat betapa beragamnya mereka. Perbezaan-perbezaan tak terelakkan baik dalam merasa, memperhatikan, memikirkan, menelaah, mengambil sikap, mahupun bertindak. Maka hidup berjama'ah sekukuh janji, selalu memerlukan suatu ikhtiar agar perbezaan-perbezaan itu tak perlu meng-goncang apalagi me-renggang-kan dekapan ukhuwah.

"Perbezaan," kata Anis Matta dalam Menikmati Demokrasi, "Adalah sumber kekayaan dalam kehidupan berjama'ah. Mereka yang tidak mampu menikmati perbezaan itu dengan cara yang benar akan kehilangan banyak sumber kekayaan." Nah, bagaimana mengelola perbezaan itu agar benar-benar menjadi kekayaan? Apakah Allah dan Rasul-Nya menetapkan satu mekanisme untuk menyelesaikan soal ini?

Dalam dekapan ukhuwah, mari kita menelusurinya dari titik ketika kebersamaan menghadapi kekalahan.

"Apa makna sebuah kekalahan?" begitu seorang kawan berbisik ketika menyeksamai penilaian hasil kerja da'wah kami. Saya menghelakan nafas panjang membersamainya. Lalu kata-kata saya berlayar ke dalam matanya. "Sebuah keyakinan akan kemenangan telah menggerakkan kita untuk berpeluh-peluh, bercepat, dan mengikis harta, raga, serta jiwa. Lalu hasilnya membuat kita jerih, perih. Zahirnya adalah kerugian, bukan?"

Tapi tahukah engkau kawan, apa makna kerugian?

Saya cubakan untuk memberikan senyum tercantik saya untuknya. Lalu kalimat berikut ini berhembus mesra di antara kami. 
"Kerugian tak jadi soal, jika ianya menumbuhkan segolongan yang terlatih, kumpulan yang menyadari dan menghargai tanggungjawab.
Tiadanya kesalahan, ketergelinciran, dan kerugian dalam kehidupan ini tidaklah bermakna keuntungan, jika hasilnya adalah jama'ah yang tetap kerdil, bagai bayi yang tak bertumbuh, tak berkembang dan selalu menghajatkan penjagaan."

Apakah saya sedang menghibur diri dengan mendustai jiwa? Semoga tidak. Kata Syed Quthb yang saya kutip sebagai awalan adalah kerangka untuk memaknai kekalahan perang sebagai kemenangan jiwa. Sayyid menyebut tiga medan; pertempuran rasa, pertarungan akhlak, dan pergelutan manhaj. Izinkan saya hanya bicara tentang ketiga; pergelutan manhaj. Dan kita ambil syura sebagai contoh tentang manhaj yang bergelut itu.

Bilakah syura -musyawarah- difirmankan dengan kalimat perintah oleh Allah, 'Azza wa Jalla? Takjub saya di saat mendapat jawabnya. Tapi sebelum berbagi jawapan ini, mari kita ingat lagi secercah kisah tentang perang Uhud.


Dalam sidang menjelang perang, para sahabat berkeras untuk keluar menyambut musuh. Tapi Sang Nabi bermimpi ada lembu di sembelih, mata pedang beliau tergigir, dan beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi kokoh. Beberapa ekor lembu yang di sembelih itu beliau ertikan akan ada sahabat-sahabat beliau yang terbunuh. Mata pedang yang rompal berarti anggota keluarga beliau akan mendapatkan musibah. Dan baju besi yang kokoh itu adalah kota Madinah.

Kita sudah tahu kelanjutan kisah. Atas pendapat sahabat-sahabatnya, Nabi mengalah. Mereka berangkat menghadang musuh di Uhud. 'Abdullah bin Ubay, si munafik, yang dalam musyawarah habis-habisan menyokong mimpi Nabi berkata, "Sungguh celaka kalian yang menentang Rasulullah!" Lalu bersama sepertiga pasukan ia menyempal pergi, meninggalkan Sang Nabi. Dan hari Uhud terjadilah. Kemenangan dan kekalahan dipergilirkan. 70 lelaki mulia menjadi syuhada. Sang Nabi luka-luka, bahkan dikabarkan hilang nyawa. TT___TT

Hurm... 

Izinkan saya bicara lain kali tentang keguncangan perasaan dan akhlak dalam kekalahan ini. Kali ini, kita hanya akan bicara tentang pergelutan manhaj. Dan manhaj yang paling tergoncang oleh kekalahan ini adalah Prinsip Syura.

Dulu, di Surah Asy-Syuraa ayat ke-38, Allah memuji Syura sebagai bagian dari urusan orang-orang yang mematuhi seruan Rabb-nya, yang mendirikan solat dan menafkah-kan rezeki di Jalan-Nya. Kini, bagaimana nasib syura setelah kekalahan Uhud? Bukankah dalam syura menjelang perang, mereka telah memenangkan pendapat majority, atas mimpi meyakinkan Sang Nabi? Lalu mereka kalah. Syubhat-syubhat berkerumuk. Syura-kah penyebab kekalahan itu??
Bukan-kah ada serpihan kebenaran dalam ocehan panas Abdullah ibn Ubay? 
Katanya. "Aah... Sudah kukatakan pada kalian jangan menentang mimpi Sang Nabi, jangan keluar dari Madinah, dan jangan mengikutinya menyonsong musuh!"

Syura.  Masihkah ia akan dilakukan jika hasilnya sebagai mana mereka rasakan; kekalahan yang memedihkan

Atau biarkanlah Sang Nabi yang kata-katanya suci mengatur segalanya dan mereka siap sedia bekerja tanpa kata? Subhanallah. inilah kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada RasulNya;

 "..Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan tetap bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (Ali 'Imran [3] :159)

Ternyata, di saat syura diragukan dan dipertanyakan, justru Allah menjadikannya perintah. Di saat syura mereka maknai sebagai sebab kekalahan, Allah mengatakan, "Bukan! Dan tetaplah bermusyawarah!" 
Sebuah manhaj dalam agama ini telah Allah tegakkan dengan ayat ini. Bahawa Sang Nabi  pendapatnya benar, tetapi syura adalah jalan yang lebih dekat dengan ridhaNya. Bahawa memang ada kekalahan, tetapi pergelutan manhaj harus dimenangkan; Syura

Dan bukankah kekalahan datang justru dari ketidaktaatan para pemanah di atas bukit atas hasil syura??

Sudah jelas, syuraa tak bersalah. Dia harus dimenangkan dalam pergelutan manhaj. Dan dilanjutkan.

Akhirnya, ada seorang lelaki Quraisy menyimpulkan tafsir ayat ini.  

"Keputusan yang salah dari sebuah musyawarah jauh lebih baik daripada pendapat peribadi, betapapun benarnya pendapat peribadi itu."

Wow, sampai macam tu sekali? Ya. Lelaki ini sedang memberi kita sebuah kaedah tentang syura; manhaj agama Sang Nabi yang harus kita menangkan dalam pergelutan melawan syubhat dalam jiwa dan hati. Saya fikir dia tak saja-saja berfatwa. Sebab dialah sang alim, Imam Asy-Syafi'i.

Dalam dekapan ukhuwah, syura adalah muara penyelesaian segala simpang siur perbedaan, sebab kita hendak hidup dalam kejama'ahan yang sekokoh janji pada Ilahi...Agaknya, kawan yang paling harus akrab dengan musyawarah adalah kesabaran. Sebabnya? 
"Perjalanan bersama orang lain," demikian John C. Maxwell mencatat dalam Winning with People, "Pasti lebih lambat daripada perjalanan sendirian."

Ya, hidup berjama'ah membuka kepada kita banyak hakikat tentang masing-masing keperibadian. Sesuatu hal pada orang lain yang berbeda  dengan apa yang kita rasa seringkali membuat kita tak nyaman dan kurang bersetuju. Bagi mereka yang nak cepat dan mengutamakan kesegeraan, kawan yang tak lincah terasa menyakitkan. Demikian pula bagi mereka yang berhati-hati, waspada, dan tak ingin gelabah, orang-orang yang bagi mereka kelihatan terburu-buru pastilah menjengkelkan.

"Kunci segala sesuatu adalah kesabaran," ujar Arnold H. Glasgow suatu kali. "Perhatikanlah bahawa kita mendapatkan anak ayam dengan mengeramkan telur, bukan memecahkannya."
Dalam dekapan ukhuwah, kita menginsafi bahawa selalu diperlukan sejumlah waktu untuk membangun suatu hubungan. Seperti para petani yang menanti musim menuai tiba, jika berpikir pendek mereka pasti merasa bahawa hanya kerugian yang ada. Sebab, tiap hari mereka harus merawat, mem'baja', menyiangi, namun sang buah belum menampakkan diri.

Bersabarlah, dalam syura dan dalam dekapan ukhuwah...

Di antaranya untuk memahami bahawa tiap orang memiliki satu anggapan yang agak unik tentang beberapa hal. Umumnya mereka merasa bahawa masalahnya sendirilah yang terbesar, lawaknya-lah yang paling lucu, harapannya-lah yang paling layak dikabulkan, kemenangannya-lah yang paling mengesankan, kesalahan-kesalahannya yang harus dimaafkan, dan bahawa situasinya berbeza dengan apa yang dikemukakan orang lain.

Bersabarlah, dalam syura, juga dalam dekapan ukhuwah. Kita harus menerima bahawa semua hubungan memiliki hal-hal yang harus kita lepaskan. Insafi juga bahawa kadang kita harus mengalah, atau secara timbal balik memberi dan menerima. Mungkin juga kita harus mengenali wilayah-wilayah di mana orang memerlukan kesabaran kita. Dengan begitu, Jama'ah kita akan menjadi barisan rapi bagai bangunan kokoh, yang di cintai Allah.

" Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.."(Ash-Shaff [6]:4)


"Maka bersabarlah," tulis Anis Matta dalam Menikmati Demokrasi, "Sebab da'wah seperti lari marathon. Nafas panjang selalu diperlukan. Dan jangan sampai kehabisan nafas di tengah jalan."

Jalan Da'wah ini seperti titisan air. Dia akan menembus membelah batu, tapi perlu waktu yang tidak sebentar. Jika titis-titis ini digabung menjadi satu, dia akan menjadi arus. Dan itulah yang diperlukan oleh da'wah. Begitu dia menjadi arus, dia akan menghanyutkan. Begitulah amal ukhuwah. Seperti meng-gabungkan huruf yang terpisah-pisah menjadi satu dan bisa terbaca.
D a l a m   D e k a p a n   U k h u w a h. . .

Diadaptasi dan di alih bahasa dari buku
Dalam Dekapan Ukhuwah, karya Akh Salim A Fillah.

No comments:

Post a Comment