Friday, September 2, 2011

Independence - Part 2- Mat Bangla, Mat Indon


Mari kita renungkan sebentar kalam dari imam kita,
“Rukun Bai’at Kita ada sepuluh, maka jagalah!”
Sesungguhnya, IMSAB telah menggariskan 10 rukun bai'at kepada kita. Bermula dengan Faham dan berakhir dengan Tsiqoh. Dalam Rukun pertama, al-Fahm pula ada 20 syarat Faham agama Ini. Bermula dengan "Usul 1: Islam adalah agama yang menyeluruh"  sampai lah "Usul ke-20: Kita tidak mengkafirkan orang Islam melainkan dengan syarat-syarat yang ketat."  Adapun usul 1,ianya berbunyi

"Islam adalah agama yang syumul (menyeluruh), mencakupi semua bidang kehidupan. Islam adalah negara dan tanahair atau pemerintah dan umat. Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Pengetahun dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan gagasan (fikrah). Akidah yang benar dan ibadat yang sah."

Sedarkah kita, kalau kita amati betul-betul,dalam banyak-banyak aspek dalam Islam yang syumul "menyeluruh" ini perkara yang pertama-tama sekali di-sebut oleh beliau ialah

"Islam adalah negara dan tanahair"Kenapakah beliau meletakkan Negara dan Tanah air di tempat yang paling awal? Bukankah kerana menganggap perkara ini sangat penting?

"Negara menurut pandangan Islam," kata DR Abdul Kareem Zaidan dalam Syarah Usul 20-nya, "adalah negara fikrah (gagasan), gagasan Islam. Islam adalah negara. ISHAB menjelaskan bahawa ia bermaksud Islam tidak hanya terbatas dalam lingkungan hubungan manusia dengan Allah. Malah Islam juga menyusun hubungan antara sesama manusia, hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Masyarakat ini pula memilih suatu sistem politik yang didukung  oleh negara. Manakala negara pula mempunyai seorang ketua yang dikenali dalam istilah fiqh sebagai imam atau
khalifah."

"Islam adalah Tanah Air"

kata DR Abdul Kareem Zaidan lagi "Tanahair bagi seorang muslim ialah semua negara Islam (Darul Islam). Maksud negara Islam pula ialah: Seluruh rantau yang didiami oleh orang Islam dan mereka melaksanakan hukum-hukum Islam dalam rantau itu. Setiap individu muslim berkewajipan mempertahan dan menghalang musuh daripada menawan Darul Islam. Kewajipan ini merupakan hak sebuah Darul Islam terhadap setiap muslim."

Ini bererti, di mana saja seorang Muslim berpijak, disitulah tanah dan lokasi Dar Al-Islam berada. Di mana sahaja pejuang Islam berJihad mengusir penjajah, mereka sebenar-nya mengusir penjajah dari tanah Ummat Islam. (nantikan posting berkenaan ini dalam Independence - Part 3)
Dengan kata lain, seorang Muslim walaupun bukan penduduk asal negara tersebut, lebih berhak mendapat kerakyatan berbanding penduduk bukan Islam yang tinggal di negara tersebut. Contohnya, seorang pendatang yang kita gelar mereka "Mat Bangla" atau  "Mat Indon" sebenarnya lebih BERHAK tinggal di Malaysia berbanding orang Non-Muslim berbangsa lain seperti Cina, India yang sudah lama tinggal di Malaysia hasil perpindahan imigrant dari Tanah Besar China dan India. Melainkan Chinese dan Indian tadi memeluk Islam. Jika mereka sudah memeluk Islam, barulah mereka termasuk golongan "Mat Bangla" dan "Mat Indon" tadi.

Don't get me wrong, yang saya maksud kan lebih berhak, bererti relatively berhak, dan bukannya menolak dan tidak mengiktiraf keberadaan non-Muslim di Negara ini. Bukan demikian! Yang saya ingin sampaikan disini ialah, walaupun rata-rata orang memandang hina Mat Bangla dan Mat Indon yang  tinggal di negara ini, hakikat& kenyataan-nya mereka adalah saudara kita. Jangan-lah kita membenci mereka, janganlah kita memandang hina mereka, janganlah kita mencela mereka.  

"Sesama muslim dilarang saling membenci dalam hal selain karena Allah, apalagi atas dasar hawa nafsu, karena sesama muslim itu telah dijadikan Allah bersaudara dan persaudaraan itu saling cinta bukan saling benci." 
-Al-Imam Al-Hafizh Rajab Al-Hambali-

"Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, tidaklah kalian masuk Surga sehingga kalian beriman dan tidaklah kalian beriman sehingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, jika kalian lakukan akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."
-Muhammad ibnu Abdullah,Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam-

Walaupun mereka baru sahaja berada di Negara kita, berbanding non-Muslim bangsa lain yang sudah lama bermastautin sejak zaman datuk nenek mereka lagi, mereka adalah saudara-saudara kita. Selagi mana mereka tidak berbuat ona, selagi mana mereka mematuhi peraturan dan perlembagaan negara ini, mereka ini (Mat Bangla, mat Indon, Mat Pakistan etc) lebih berhak kita anggap sebagai rakyat dan setaraf kita berbanding bangsa dari Agama lain. 

bukankah Tuhan kita telah berfirman;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }الحجرات

"Sesungguhnya mukmin itu bersaudara"  
(Surah al-Hujuraat:ayat 10) 

Bukankah Rasul kita juga telah bersabda;

"Tidak beriman seorang muslim itu sehingga dia mencintai saudaranya sepertimana dia mencintai buat dirinya" 
(Hadis Riwayat al-Bukhari)

Ini-lah ukhuwah Islamiyah. Ini-lah yang cuba disampaikan oleh ISHAB di dalam Usul Isyreen-nya. Ini lah kefahaman Islam yang sebenar. Ini-lah al Haq! Walaupun kedengaran controversial, tapi begitulah lumrah kebenaran. 
Maaf. Saya hanya-lah bercakap tentang kebenaran, begitu juga yang dialami saudara Mat Sabu ketika bercakap tentang isu Komunis dan Penjajah yang hangat diperkatakan media-berat-sebelah sekarang.

No comments:

Post a Comment