Tuesday, October 9, 2012

Ghairah!"Bila kita menyambut tugas dakwah ini TIDAK sebagaimana sikap kita terhadap tugas yang menyangkut urusan peribadi kita , maka dakwah ini akan mengalami ke-KALAH-an yang nyata.

Oleh kerana itu, sambutlah tugas dakwah ini dengan penuh ke-GHAIRAH-an, (sebagaimana sikap kita terhadap urusan peribadi kita)"

- Syeikh Abu Ala Ali al-Maududi-

No comments:

Post a Comment